Pravidla závodu

Prezence:

9:15 – 9:55  před hostincem „Pod Kopcem“ v Plzni – Božkově

Start:

09:30 – hromadný start pěší sekce

10:01  – cyklisté v pořadí a intervalech určených před startem

Cíl:

12:00 – 24:00  v předem určeném hostinci

1. Jede se na libovolném dopravním prostředku poháněném pouze vlastní silou závodníka nebo se jde po svých (porušení bude penalizováno ztrátou 80 minut).
Každý závodník si volí libolnou trasu z aktuální nabídky (silniční, horská nebo pěší).
V celkových výsledcích se k volbě trasy nepřihlíží a stanovuje se absolutní pořadí.
Zkrácenou trasu si lze zvolit po dohodě s pořadateli – vyhodnocení bude provedeno individuálně.

2. Základní směr závodu: Božkov – Radyně (viz. Trasa závodu).

3. Od času jízdy naměřeného pořadateli na Radyni se odečítá za vypití:

Alkohol Čas
0,1 l vína 36 sekund
0,1 l piva 12 12 sekund
0,1 l piva 11 11,6 sekund
0,1 l piva 10 11 sekund
0,01 l kořalky >34% 12 sekund
0,01 l likéru 24-34% 8 sekund
0,01 l likérku <24% 5 sekund
Příklad:
dvojka vína (2 dcl) 72 sekund
půllitr piva 12 (0,5 l) 60 sekund
půllitr piva 11 (0,5 l) 58 sekund
půllitr piva 10 (0,5 l) 55 sekund
velký rum (5cl) 60 sekund
velká zelená (5cl) 40 sekund
velký jablíčko (5cl) 25 sekund

11. Při stažených závorách doporučujeme objízdnou trasu podjezdem pod tratí.

12. Penalizace za nesportovní chování:

a. zvracení nebo vylučování nezpracovaného alkoholu jiným způsobem +10 minut

b. posrání na závodišti +6 minut

c. pochcání na veřejnosti +3 minuty

d. rozlití alkoholu vlastní vinou +1 minut

e. spadnutí pod stůl +30 sekund

13. Do výsledkové picí listiny se hlásí pouze prokazatelně vypitý alkohol ! Každé dopití se neprodleně hlásí zapisovateli.

14. Závodí jednotlivci nebo dvojice (zapsané před startem závodu). Vítězem se stává jednotlivec a dvojice s nejnižším dosaženým časem.

15. Protesty proti průběhu závodu lze podat nejpozději do ukončení závodu písemnou formou a složením zálohy 100 Kč. Při neoprávněném protestu záloha
propadá.

16. Závodníci jsou povinni dodržovat zákon č.361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích !

17. Závodí se na vlastní nebezpečí !

18. Jede a pije se za každého počasí.

Přihlášky:

Nejpozději do pěti minut před startem závodu. Startovné zahrnuje pořízení hodnotných cen, odvoz batožin na Radyni a 12 – ti hodinovou mateřskou péči o závodníky,
ke které svým večerním vystoupením přispěje předem domluvená kapela

 Srdečně zveme všechny zájemce o tento jedinečný závod

Ředitelé závodu:  Bůvy, Majkl, Brůno